Referenser

Arlahuset, Borås 2005

Om projektet

Nedgånga, gråa och trisa betongfasader förnyade och skyddade med Murfill - tjockbyggande, elastisk färgbeläggning som hindrar fortsatt fuktupptagning men ventilerar ut instängd fukt.

Fasaderna av s.k. "Dansk sjöstens-typ" har högtryckstvättats och sprutmålats i två skikt. Med 350 my torrfilmstjocklek fyller Murfill ytan på ett unikt sätt och ger bestående karbonatiseringsskydd.

Produkter i det här projektet

Entreprenör

Henriksson måleri i Borås AB