Nyheter

Häftgrund för PVDF-belagda plåtytor

RUST-OLEUM® erbjuder en unik häftgrund som möjliggör målning av PVDF-belagda plåtytor. RUST-OLEUM® PVDF Primer

Svårmålade underlag

PVDF (polyvinyldifluoride, även kallad PVF2) är en vanligt förekommande färgbeläggning på kulört fasadplåt. Beläggningen är uppskattad, inte minst av arkitekter, för sin utmärkta kulörstabilitet som gör att den står sig i många år utan nämnvärd blekning. Färgbeläggningen har också en glatt, självrengörande yta vilket dessvärre försvårar ommålning - nästan inga färgprodukter fäster på den glatta ytan. Behoven att ommåla PVDF-beläggningar är emellertid stora, både av estetiska och underhållsmässiga skäl. Detta skapar problem för fastighetsägare och målare som ovetandes applicerar konventionella färgsystem som redan kort därpå börjar flagna.
 
Därför har Rust-Oleum utvecklat den unika häftgrunden - PVDF Primer - som skapar perfekt vidhäftning på just dessa ytor och möjliggör målning av dem.
 
PVDF Primer fäster på PVDF och andra glatta ytor som metalliserad (förzinkad) plåt, aluminium och Plastisol. Den är klibbfri efter 30 minuter och kan övermålas med NOXYDE®, Rust-Oleum Metal Cladding eller konventionella fasadakrylater efter 24 timmar.
 
Kontakta oss för underlagsanalys och rekommendationer.