Föreskrivande konsult

För dig som föreskrivare är det tryggt med beprövad teknik. Induf tillhandahåller högkvalitativa och speciellt anpassade produkter för varje ändamål. Vi har referenserna, testrapporterna och de tekniska dokumenten som styrker våra produkters kvalitéer. Vi verkar aktivt för kvalitetshöjande standarder till gagn för såväl föreskrivare som beställare och bistår gärna med både utbildningar och objektspecifika utförandeanvisningar.

Din roll som konsult, i samband med både upphandling och genomförande av olika projekt, är avgörande för dess kvalitet och ekonomi. Med våra kunskaper inom t.ex. korrosionsskydd, plåtmålning, fasader, bassänger m.m., kan vi tillsammans maximera nyttan för våra slutkunder.

Drift och underhåll

Plåttak

Plåttak är fastighetens yttre skal. Ytbeläggningen ska stå emot såväl UV-strålande sol med temperaturer uppåt 80 °C som ihållande regn, snö, is och hagel. Detta ställer enorma krav på beläggningens egenskaper. Bedömning av aktuellt underlag tillhör de svåraste uppgifterna inför en projektering och är helt avgörande för både metodval och resultat. Här kan Induf bistå med unik kompetens.

Produkten Noxyde® är den ursprungliga tjockfilmsbeläggningen som har revolutionerat plåtmålningsbranschen med oöverträffad funktion. Med Noxyde erhålls en tjock (350 µm), vädertålig och elastisk färgbeläggning som följer underlagets rörelser utan att spricka eller flagna. Produkten tätar läckage, är halkfri att beträda och erbjuder högsta korrosionsskydd (klass C5 M med beständighet HÖG enligt ISO 12944).

För optimal funktion krävs som alltid korrekt förbehandling. Vattenblästring med ultrahögt tryck (> 200 MPa enligt SS 184004:2008) är en effektiv och skonsam metod för avlägsning av gamla, uttjänta eller löst sittande färgskikt, rost, klorider och andra föroreningar. Härigenom skapas rätt förutsättningar för kommande färgsystem.

Nyckelprodukter:

 • Noxyde
 • PVDF Primer

Dokument:

 • Referenser
 • Garantier
 • Utförandeanvisningar
 • Skötselanvisningar

Fasader

Fasader och betongkonstruktioner i fuktiga, salta och sura miljöer riskerar att försvagas genom sjunkande pH-värde, s.k. karbonatisering, med åtföljande armeringskorrosion.

Med Murfill® erhålls en tjockbyggande, elastisk beläggning som överbryggar rörelsesprickor och är helt vattentät samtidigt som den andas. Murfill håller fasaden eller betongkonstruktionen fullständigt torr och skyddad mot karbonatisering. 

Nyckelprodukter:

 • Pegafix
 • Murfill Renovation
 • Murfill Waterproofing

Pooler

Offentliga eller privata bad- och simanläggningar är ofta tekniskt avancerade konstruktioner med höga krav på såväl beständighet och funktion som hygien och finish. Färgbeläggningen i en pool ska klara konstant nedsänkning i klorerat vatten men även täta och skydda betongen mot nedbrytning.

Rust-Oleum 5500 är en lösningsmedelsfri epoxi av hög livsmedelskvalitet. Utöver bassänger är den även användbar i tankar eller på golvytor, invallningar och utsatta väggytor.

Nyckelprodukter:

 • 5401
 • 5500